Why Shehbaz Sharif avoid to address media?

76

Why Shehbaz Sharif avoid to address media?