Why Shehbaz Sharif avoid to address media?

48

Why Shehbaz Sharif avoid to address media?