Why Shehbaz Sharif avoid to address media?

6

Why Shehbaz Sharif avoid to address media?