Thana Muzafarabad Kay SHO DSP samait sara Amla Muatal kardia – Shahbaz Sharif

26

Thana Muzafarabad Kay SHO DSP samait sara Amla Muatal kardia – Shahbaz Sharif