Thana Muzafarabad Kay SHO DSP samait sara Amla Muatal kardia – Shahbaz Sharif

54

Thana Muzafarabad Kay SHO DSP samait sara Amla Muatal kardia – Shahbaz Sharif