Thana Muzafarabad Kay SHO DSP samait sara Amla Muatal kardia – Shahbaz Sharif

43

Thana Muzafarabad Kay SHO DSP samait sara Amla Muatal kardia – Shahbaz Sharif