Surkhiyan, Matan, Tota Aur Qasim Urf Laddu | Zafar Iqbal

41

Surkhiyan, Matan, Tota Aur Qasim Urf Laddu | Zafar Iqbal

Journalist Zafar Iqbal latest column in roznama Dunya newspaper 6th January 2017.

Surkhiyan, Matan, Tota Aur Qasim Urf Laddu By Zafar Iqbal