SHO tehkal sameet 4 ehalkr muattal kiye ja chukay hain, Ajmal Wazeer

38