Sheher-E-Karachi Ki Terjuman Bhandarwala Sabit Ho Saktey Hain | Nusrat Javed

137

Nusrat Javed latest column In Nawaiwaqt newspaper .