Sharmila Farooqi’s Blasting Speech in Sindh Assembly

32

Aurat Say Baat Karne Ki Tameez Nahi Hai Apko | Sharmila Farooqi’s Blasting Speech in Sindh Assembly