Saleem Safi ka Fazal Ur Rehman say liye gaya Interview kyun ruka ?

150

Saleem Safi ka Fazal Ur Rehman say liye gaya Interview kyun ruka ?