Roag Aur “Powder” | Abdullah Tariq Sohail

102

Roag Aur “Powder” Abdullah Tariq Sohail latest column Jehan Pakistan newspaper | 29¬†October 2016

roag-aur-powder