PTI team tricks Bilawal & Shahbaz Sharif & embarrass PPP-PMLN in parliament

47

PTI team tricks Bilawal & Shahbaz Sharif & embarrass PPP-PMLN in parliament