PAT Khurram Nawaz Gandapur & PTI Naeem ul haq fighting and abusing

130

PAT Khurram Nawaz Gandapur & PTI Naeem ul haq fighting and abusing