OMG Secretariat Group Main Aala Ohdoun Par Khilaf e Zabta Taenatuyan | Sohail Iqbal Bhatti

32

Wazir e Azam Kay Halqey Main Khilaf Qawaid Gas Connection lagne ka inkashaf | Sohail Iqbal Bhatti