OMG Secretariat Group Main Aala Ohdoun Par Khilaf e Zabta Taenatuyan | Sohail Iqbal Bhatti

27

Wazir e Azam Kay Halqey Main Khilaf Qawaid Gas Connection lagne ka inkashaf | Sohail Iqbal Bhatti