Nawaz Sharif Ny Bhi Tou Noukroun (Ishaq Dar)Ko Samdhi Bana Rakha Hay – Shahid Masood

100

Nawaz Sharif Nay Bhi Tou Noukroun (Ishaq Dar)Ko Samdhi Bana Rakha Hay – Dr. Shahid Masood