Nawaz Sharif kay bahar jane Adalatun ka kia kirdar hai?

120

Nawaz Sharif kay bahar jane Adalatun ka kia kirdar hai?