Nawaz Sharif kay bahar jane Adalatun ka kia kirdar hai?

42

Nawaz Sharif kay bahar jane Adalatun ka kia kirdar hai?