Nawaz Sharif kay bahar jane Adalatun ka kia kirdar hai?

98

Nawaz Sharif kay bahar jane Adalatun ka kia kirdar hai?