Nawaz Sharif kay bahar jane Adalatun ka kia kirdar hai?

134

Nawaz Sharif kay bahar jane Adalatun ka kia kirdar hai?