The Morning Show | 2nd November 2016

129

Sanam Baloch presents the fresh episode of morning show The Morning Show | ARY NEWS | 2nd November 2016

Guest : Darafshan Tahir , Raza Elahi , Chif Farha , Dr Khurram