Mian Sahib Aur Chudhry Sahib | Saleem Safi

35

saleem safi latest column in jang newspaper.