Kiya Sheikh Rasheed Ne Udhar Par Gaari Li?

64

Does Sheikh Rasheed really took loan to buy car.