Kiya Sheikh Rasheed Ne Udhar Par Gaari Li?

72

Does Sheikh Rasheed really took loan to buy car.