Khabar Kay Sath | 4th January 2017

43

Khabar Kay Sath | 4th January 2017

(Host) Rimsha Kanwal , Anjum Rashid (Analyst) Guest Rtd Amjad Shoaib

Topic – Panama Case Proceedings in Supreme Court