Khabar Kay Sath | 3rd February 2017

59

Host: Rimsha Kanwal , Anjum Rashid Analyst, Mujahid Barelvi,
Farooq Hameed