Khabar Kay Sath | 29th November 2016

46

Khabar Kay Sath | 29 Nov 2016 | 24 News HD

(Host) Ilena Ilyas , ANjum Rashid (Analyst)