Khabar Kay Sath | 25th November 2016

57

Khabar Kay Sath | 24th November 2016

(Host) Alina Ilyas , Anum Rashid (Analyst) (Guest)