Khabar Kay Sath | 18th November 2016

95

Khabar Kay Sath 18 November 2016
(Host) Ilina Ilyas , Najam Wali Khan (Guest) Asad Kharal (Analyst) ,