Khabar Kay Sath | 10th February 2017

83

Host: Rimsha Kanwal , Anjum Rashid Analyst, Mujahid Barelvi,
Farooq Hameed