Khabar Kay Saath | 19th December 2016

53

Khabar Kay Saath | 19th December 2016
(Host) Rimsha Kanwal , Anjum Rashid(Analyst) (Guest)