Imran Khan khud Ashrafia kay sath hain tou lockdown kase hona tha?

93

Imran Khan khud Ashrafia kay sath hain tou lockdown kase hona tha?