Ikhtilaf E Rai | 25th October 2016

84

Watch Jan Achakzai (PMLN) Asad Kharal (Analyst) & Fayaz ul Hasan Chohan (Analyst) IN Ikhtilaf Rai – 25th October 2016