Dillon Aur Zehno Par Havi Biyaniyah| Nusrat Javed

79

Nusrat Javed latest column In Nawaiwaqt newspaper .

Dillon Aur Zehno Par Havi Biyaniyah

Dillon Aur Zehno Par Havi Biyaniyah By Nusrat Javed