Cross Check With OT | 9 April 2017

65

watch fresh episode of Cross Check with OT on Capital Tv and talk with Owais Tauheed.

Topic – Karachi Siasi Jamaton Ka Markaz e Nigah..