Asim Saleem Bajwa clear, konsa bara operation hony wala hai? Usama Ghazi ki bari khabar

96

Asim Saleem Bajwa clear, konsa bara operation hony wala hai? Usama Ghazi ki bari khabar