Asim Saleem Bajwa clear, konsa bara operation hony wala hai? Usama Ghazi ki bari khabar

33

Asim Saleem Bajwa clear, konsa bara operation hony wala hai? Usama Ghazi ki bari khabar