Nasim Zehra @ 8 | 24th September 2016

391

Watch Riaz Khokhar (Analyst) Lt Gen (R) Amjad Shoaib (Analyst) & Khursheed Mehmood Kasuri (PTI) In Nasim Zehra @ 8:00 –24th September 2016