Kuch Tazkara Musharraf Kay Tarz e Amal ka

1269

Kuch Tazkara Musharraf Kay Tarz e Amal ka | Nusrat Javed | 25 August 2016 | Nawaiwaqt column

nusrat-javed