Karachi Duhai Main Maqboza KahsHmir Kay Haqaiq Nazar Andaaz

1410

Karachi Duhai Main Maqboza KahsHmir Kay Haqaiq Nazar Andaaz| Nusrat Javed |1st September 2016 | Nawaiwaqt column

nusrat-javed