Junaid Jamshed Apne Betay Ko Kis Tarah Nasihat Karte Thay, Suniye Taimur Junaid say

413

Junaid Jamshed Apne Betay Ko Kis Tarah Nasihat Karte Thay, Suniye Taimur Junaid Ki Zubani