Fana Kis Ko Hay Aur Baqa Kis ko …

53

Fana Kis Ko Hay Aur Baqa Kis ko … | DR Sadfar Mehmood | 17th July 2016

dr safdar mehmood