Byth Kar Dil Kinar Rod e Farat Karbala Tera Naam Likhta Hai | Bushra Ejaz

261

Byth Kar Dil Kinar Rod e Farat Karbala Tera Naam Likhta Hai | Bushra Ejaz latest column in Daily Nai Baat | 12th October 2016

bushra-ejaz