71 Aur Aaj Aik Qaum Banane Main Mushkil Kiya | Asadullah Ghalib

376

71 Aur Aaj Aik Qaum Banane Main Mushkil Kiya | Asadullah Ghalib | Asadullah Ghalib todays column in nawaiwaqt column | 19th September 2016

asad-ullah-ghalib-19-september-2016